O nas

Wydawnictwo LUNA jest komercyjnym imprintem Margines贸w. Wydaje literatur臋 popularn膮 polskich i zagranicznych autor贸w: ksi膮偶ki obyczajowe, romanse, krymina艂y, thrillery i poradniki rozwojowe.

Pragniemy dostarczy膰 czytelnikom znakomitej rozrywki. Ksi膮偶ki Wydawnictwa Luna to聽z聽jednej strony dobrze sp臋dzony czas, a聽z聽drugiej wysoka jako艣膰 edytorska ka偶dego tytu艂u. Emocje, pasje, ekscytuj膮ce historie, ale聽i聽wa偶ne spo艂eczne tematy聽鈥 tego z nami do艣wiadczaj膮 czytelnicy i czytelniczki 鈥撀Magdalena Cylejewska, Dyrektorka Wydawnicza Wydawnictwa Luna.

Za聽lini臋 wydawnicz膮 LUNY oraz聽wsparcie promocyjne ksi膮偶ek odpowiadaj膮:

Magdalena Cylejewska, dyrektorka wydawnicza
Natalia Gowin, wydawczyni
Marta Jamr贸giewicz, m艂odsza redaktorka
Sylwia Ryczkowska, dyrektorka marketingu i promocji
Ewa Sajek, specjalistka ds. promocji
Anna Szcz臋sna, graficzka

Dzia艂 redakcji:

Natalia Gowin
wydawczyni
n.gowin@wydawnictwoluna.pl

Marta Jamr贸giewicz
m艂odsza redaktorka
m.jamrogiewicz@wydawnictwoluna.pl

Dzia艂 promocji:

Sylwia Ryczkowska
szefowa promocji
s.ryczkowska@wydawnictwoluna.pl

Ewa Sajek
specjalistka ds. promocji
e.sajek@wydawnictwoluna.pl

Ania Szcz臋sna
graficzka
a.szczesna@wydawnictwoluna.pl

Dzia艂 handlowy:

Wojciech Radziwon
dyrektor sprzeda偶y
w.radziwon@marginesy.com.pl

Agata Nowak
m艂odsza specjalistka ds. sprzeda偶y/ koordynatorka ecommerce
a.nowak@marginesy.com.pl

Dorota Sztrubel
specjalistka ds. sprzeda偶y
d.sztrubel@marginesy.com.pl

Zesp贸艂:

Krzysztof Grudzi艅ski
prezes zarz膮du
k.grudzinski@marginesy.com.pl

Hanna Mirska-Grudzi艅ska
cz艂onkini zarz膮du, dyrektorka strategiczna grupy wydawniczej Bonnier Polska
h.grudzinska@marginesy.com.pl

Magdalena Cylejewska
dyrektorka wydawnicza
m.cylejewska@wydawnictwoluna.pl

Paulina Kurek
specjalistka ds. produkcji
p.kurek@marginesy.com.pl

Anna Paw艂owicz
specjalistka ds produkcji

Jan Morka
kontroler finansowy
j.morka@marginesy.com.pl

Natalia Kujawa
pracowniczka ksi臋gowo艣ci do spraw rozlicze艅

Beata Misiurska
asystentka biura
b.misiurska@marginesy.com.pl

Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o.

ul. Mieros艂awskiego 11a, 01-527 Warszawa
tel. 226630275

NIP: 701-033-74-95
REGON: 146063757
KRS: 0000416091

marginesy@marginesy.com.pl

Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA
PL 33 1240 6292 1111 0010 5450 3301

__________________________________________________________________________________________________________
Regulamin konkursu 鈥濿ygrywaj z Lun膮鈥
I Definicje:
1. Organizator 鈥 WYDAWNICTWO LUNA 鈥 imprint nale偶膮cy do Wydawnictwo Marginesy sp. z. o.o, ul. Ludwika Mieros艂awskiego 11A, 01-527 Warszawa (mazowieckie), wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000416091, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci: 100 000,00 (op艂aconym w ca艂o艣ci), NIP 7010337495 REGON 146063757.
2. Uczestnik 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra w terminie i na zasadach okre艣lonych w niniejszym regulaminie we藕mie udzia艂 w konkursie. Uczestnikami nie mog膮 zosta膰 pracownicy Organizatora lub inne osoby, kt贸re na zlecenie Organizatora bra艂y udzia艂 w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewie艅stwa/powinowactwa.
3. Komisja konkursowa 鈥 komisja z艂o偶ona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, kt贸ra dokona oceny prac nades艂anych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
4. Zadanie konkursowe 鈥 za ka偶dym razem zadanie zostaje szczeg贸艂owo okre艣lone w po艣cie konkursowym na fanpagu鈥檜 wydawnictwa Luna. Nagroda 鈥 za ka偶dym razem nagroda zostaje szczeg贸艂owo okre艣lona w po艣cie konkursowym na fanpagu鈥檜 wydawnictwa Luna.
II Zasady konkursu
1. Konkurs og艂aszany jest na stronie fanpage Wydawnictwa Luna w formie posta. W celu wzi臋cia udzia艂u w konkursie nale偶y do tego czasu wykona膰 zadan膮 prac臋. Wyniki og艂aszane zostaj膮 w ci膮gu tygodnia od daty zako艅czenia konkursu. Osoba bior膮ca udzia艂 w konkursie musi by膰 jednocze艣nie autorem/autork膮 pracy.
2. Warunkiem udzia艂u w Konkursie i odebrania Nagrody jest podanie pe艂nych i prawdziwych danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do kontaktu 鈥 poprzez przes艂anie w wiadomo艣ci prywatnej do fanpage’a wydawnictwa Luna w ci膮gu 3 dni od og艂oszenia wynik贸w.
3. Jeden Uczestnik mo偶e wykona膰 jedno zadanie.
4. W przypadku uzasadnionych podejrze艅, 偶e Uczestnik bierze udzia艂 w konkursie z u偶yciem r贸偶nych to偶samo艣ci, Organizator ma prawo wykluczy膰 Uczestnika z konkursu.
5. Wysy艂aj膮c zg艂oszenie na Zadanie konkursowe, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodp艂atnej licencji niewy艂膮cznej bez ogranicze艅 czasowych i terytorialnych na rozporz膮dzanie i korzystanie z autorskich praw maj膮tkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z p贸藕n. zm.) w postaci zamieszczonej pracy konkursowej.
6. Licencja obejmuje nast臋puj膮ce pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie technik膮 drukarsk膮, cyfrow膮, b. Wprowadzania do pami臋ci komputera, c. Publicznego udost臋pniania utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niej dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udost臋pnianie w Internecie, w szczeg贸lno艣ci na portalu Facebook, d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i fanpage’u oraz ich promocji na polach eksploatacji okre艣lonych w pkt 6 lit. a) 鈥 d).
7. Uczestnik wyra偶a zgod臋 na opublikowanie na stronie oraz na profilu facebooka wydawnictwa swojego imienia i nazwiska, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie si臋 w艣r贸d nagrodzonych autor贸w.
9. Odpowiedzi konkursowe musz膮 w ca艂o艣ci stanowi膰 oryginaln膮 tw贸rczo艣膰 autora pracy, nie mog膮 stanowi膰 plagiatu lub by膰 kopi膮 innych utwor贸w lub ich fragment贸w. Odpowiedzi nie mog膮 by膰 obci膮偶one prawami na rzecz os贸b trzecich. Uczestnikowi musi przys艂ugiwa膰 pe艂nia autorskich praw maj膮tkowych i osobistych do odpowiedzi. Uczestnik, kt贸ry prze艣le odpowied藕, kt贸rej publikacja przez Organizatora w jakikolwiek spos贸b naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra os贸b trzecich, b臋dzie zobowi膮zany do zaspokojenia wszelkich roszcze艅 tych os贸b. Je偶eli takie roszczenia zostan膮 zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik b臋dzie zobowi膮zany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szk贸d poniesionych z tego tytu艂u.
III Przyznanie i dor臋czenie nagr贸d
1. Komisja konkursowa dokona oceny przes艂anych prac. Autorom najciekawszych Komisja konkursowa przyzna Nagrody, o kt贸rych mowa w punkcie 5, cz. I niniejszego Regulaminu.
2. Wyniki konkursu zostan膮 opublikowane w ci膮gu 7 dni od dnia zako艅czenia konkursu, na profilu facebooka wydawnictwa Luna.
3. W terminie 3 dni od daty og艂oszenia wynik贸w konkursu nagrodzony Uczestnik b臋dzie zobowi膮zany do kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomo艣膰 prywatn膮 na fanpage’u wydawnictwa Luna. Uczestnik obowi膮zany jest poda膰 sw贸j adres korespondencyjny, na kt贸ry Organizator prze艣le Nagrod臋. Niepodanie adresu korespondencyjnego w terminie wy偶ej wskazanym powoduje utrat臋 prawa do Nagrody.
4. Otrzymanie przez laureata Konkursu Nagrody wymaga uprzedniego przekazania przez laureata Konkursu danych osobowych (zgodnie z puntem II.2.) niezb臋dnych dla realizacji tych Nagr贸d (w tym w szczeg贸lno艣ci dokonania rozlicze艅 z organami administracji skarbowej).
5. Nagrody nie podlegaj膮 wymianie na inn膮 lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieni臋偶ny.
6. Organizator zobowi膮zuje si臋 do wys艂ania Nagrody w dowolnie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika miejsce na terytorium Polski. Koszt przesy艂ki ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie Nagrody wynikaj膮ce z podania przez nagrodzonego Uczestnika nieaktualnego lub b艂臋dnego adresu. Nagrodzony Uczestnik, kt贸ry nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wys艂anej przez Organizatora Nagrody w terminie wskazanym przez podmiot dor臋czaj膮cy, traci prawo do Nagrody.
IV Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestnik贸w z tytu艂u organizowanego konkursu, powinny by膰 sk艂adane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres promocja@wydawnictwoluna.pl przez ca艂y czas trwania konkursu, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od publikacji wynik贸w konkursu.
2. Organizator, w terminie 14 dni od dor臋czenia mu reklamacji, rozpatrzy zg艂oszon膮 reklamacj臋 i poinformuje zg艂aszaj膮cego j膮 o zaj臋tym stanowisku.
3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji ko艅czy post臋powanie reklamacyjne.
V. Postanowienia ko艅cowe
1. Niniejszy regulamin jest dost臋pny w siedzibie Organizatora oraz na stronie wydawnictwa Luna. Ka偶dy Uczestnik ma prawo zapoznania si臋 z tre艣ci膮 regulaminu.
2. Wysy艂aj膮c prac臋, Uczestnik potwierdza, 偶e wyra偶a zgod臋 na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w celach i w spos贸b wskazany w cz臋艣ci V regulaminu konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnik贸w w postaci imienia i nazwiska oraz adresu b臋d膮 przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz dor臋czenia Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestnik贸w b臋d膮 wykorzystywane zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Wydawnictwo Marginesy, sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Warszawie 01-527, ul.Mieros艂awskiego 11a. / imprint WYDAWNICTWO LUNA
5. Uczestnik ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemo偶liwia udzia艂 w konkursie.