Polityka
prywatności

Wydawnictwo Luna jest imprintem Wydawnictwa Marginesy. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.wydawnictwoluna.pl jest firma Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa. KRS 0000416091, NIP 701-033-74-95, REGON 146063757

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy wydawnictwoluna.pl prowadzony pod www.wydawnictwoluna.pl (dalej zwany Witryną) przez Wydawnictwo Lunę, imprint Wydawnictwa Marginesy Sp. z o.o. ul. Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa

wydawnictwoluna.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera wydawnictwoluna.pl w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

wydawnictwoluna.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez wydawnictwoluna.pl i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i wydawnictwoluna.pl. Pliki wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez wydawnictwoluna.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Obok plików cookies wydawnictwoluna.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera wydawnictwoluna.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

wydawnictwoluna.pl będzie od Państwa zbierało następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w wypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@marginesy.com.pl.

Marketing wydawnictwoluna.pl

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów wydawnictwoluna.pl. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. (Opcja newslettera obecnie jest w przygotowaniu).

Środki techniczne i Państwa obowiązki

wydawnictwoluna.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że wydawnictwoluna.pl nie będzie zwracało się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasło lub w wypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@marinesy.com.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,
a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@marginesy.com.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe (z wyłączeniem strony www.marginesy.pl) działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez wydawnictwoluna.pl. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. wydawnictwoluna.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@marginesy.com.pl.